รู้จักแอปฯ “SEC Bond Check” ผู้ช่วยสืบค้นข้อมูลหุ้นกู้

เรื่องที่น่าสนใจ เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

ก.ล.ต. แนะนำแอปพลิเคชัน “SEC Bond Check” เวอร์ชันใหม่ ช่วยสืบค้นข้อมูลตราสารหนี้ (หุ้นกู้) ได้ง่าย ๆ ทั้งตราสารหนี้ออกใหม่ ตราสารหนี้แต่ละรุ่น ข้อมูลงบการเงิน และการผิดนัดชำระหนี้ ให้นักลงทุนได้รู้ลึกเพื่อการตัดสินใจรอบคอบยิ่งขึ้น

สำนักงาน ก.ล.ต. โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ล่าสุด ( 24 ต.ค.65 ) แนะนำแอปพลิเคชัน SEC Bond Check เวอร์ชันใหม่ ว่า พบกับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุด ช่วยให้ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้ง่าย สะดวกด้วยข้อมูลที่ กว้าง และ ลึก ขึ้น

SEC Bond Check เวอร์ชันใหม่ ต่างจากเดิมอย่างไร

NewIssue ตราสารหนี้ออกใหม่

 

เพิ่มข้อมูลตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน
เพิ่มศัพท์ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนให้เรียนรู้
เพิ่มข้อมูลผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียน วันที่ออก และวันที่ครบกำหนด

AdvanceSearch ค้นสะดวก เจอครบทั้งยอดคงค้าง ข้อมูลแต่ละรุ่น อัตราส่วนทางการเงินและงบการเงิน

 

เพิ่มหน้าแสดงอัตราส่วนทางการเงินล่าสุด
FCY_Bond ตราสารหนี้สกุลต่างประเทศ (Foreign Currency Bond)

 

ข้อมูลยอดคงค้างของ Foreign Currency Bond ที่มีการเสนอขายทั้งในและต่างประเทศ

Default แสดงข้อมูลการผิดนัดชำระหนี้ ช่วยให้รู้ลึกเพื่อการตัดสินใจที่รอบคอบยิ่งขึ้น

 

 

รู้จักแอปฯ “SEC Bond Check” ผู้ช่วยสืบค้นข้อมูลหุ้นกู้

ดาวน์โหลดหรืออัปเดต แอปพลิเคชัน SEC Bond Check และเช็กข้อมูลตราสารหนี้ได้แล้ววันนี้

 

ชมคลิปแนะนำ SEC Bond Check เวอร์ชันใหม่ : https://www.youtube.com/watch?v=LukXHp3wJpk